Om företaget

Smögens Fisketurism är ett familjeägt fisketurismföretag som bedriver skaldjursturism från april till nyår. Företaget bedriver sina aktiviteter med utgångspunkt från Smögen och från sina sjöbodar och bryggor på Hasselösund. Ägaren och skepparen Bo Hansson har mångårig erfarenhet av skaljursfiske i farvattnen kring Smögen, där han varit verksam i olika fiskeanknutna företag och organsiationer sedan 1960-talet. Lite beroende på säsong serveras skaldjur både på bryggan och i sjöbolokalen. Företaget hyr även ut fasta båtplatser vid sin pontonbrygga. Företaget innehar turistfisketillstånd utförädat av Havsmyndigheten.

Tel: 0707-122 883

Mail: fisketurism@telia.com

Länkar

Sotenäs turism

 

Smögenbryggan

 

Sveriges Fisketurismföretagare

 

Smögen.com

 

Makrillvikens vandrarhem


Smögens HavsbadHotell

 

Hotell Fisketången

 

 

Sälsafari

 

Beskrivning av turen:

Vi avgår från avgångsplatsen efter orientering om båt och säkerhet mm, samt med hänsyn till väderomständigheter. Under färden ges information om kultur och naturvärden. Vid besöket i sälkolonin respekteras det störningsavstånd som sälarna sätter vid varje tillfälle. Efter mer frekventa besök med samma båt minskas störningsavståndet betydligt.

 

Normalt består sälkolonin enbart av knubbsäl, men någon enstaka gång har det hänt att vi även sett gråsäl tillsammans med knubbsälarna, om än lite i utkanten av gruppen. Sälkolonin brukar också vara delad i två grupper, där de yngre hanarna utgör en egen grupp. Dessa är också mer livliga och nyfikna än de äldre sälarna.

Bästa tiden att se sälarna är vid middagstid fram till 16.00. Vi ser ibland även mindre vanliga arter av sjöfågel.

 

Efter besöket i sälkolonin går båten normalt åter via Sotenkanalen. Exklusive eftermiddagar i juli p.g.a. den täta fritidsbåtstrafiken. Då går vi åter via Smögens ytterskärgård.

 

Säsong: Hela året, men vintertid är det

betydligt färre sälar i kolonin.

 

Hur lång är turen: Cirka 2 timmar. Önskas längre tur tillämpas timtaxa.