Om företaget

Smögens Fisketurism är ett familjeägt fisketurismföretag som bedriver skaldjursturism från april till nyår. Företaget bedriver sina aktiviteter med utgångspunkt från Smögen och från sina sjöbodar och bryggor på Hasselösund. Ägaren och skepparen Bo Hansson har mångårig erfarenhet av skaljursfiske i farvattnen kring Smögen, där han varit verksam i olika fiskeanknutna företag och organsiationer sedan 1960-talet. Lite beroende på säsong serveras skaldjur både på bryggan och i sjöbolokalen. Företaget hyr även ut fasta båtplatser vid sin pontonbrygga. Företaget innehar turistfisketillstånd utförädat av Havsmyndigheten.

 

Tel: 0707-122 883

Mail: fisketurism@telia.com

Länkar

Sotenäs turism

 

Smögenbryggan

 

Sveriges Fisketurismföretagare

 

Smögen.com

 

Makrillvikens vandrarhem


Smögens HavsbadHotell

 

Hotell Fisketången

 

FisketurerMakrill- &

krabbfisketur

 

Makrillfisketuren körs under högsäsong från midsommar t o m slutet av augusti närmast dagligen. Vid bokad tur träffas vi vid båtens avgångsplats, och efter orientering sätts kursen till lämplig fångstplats.

 

Efter att ha provat både havsfiskespön och lite olika fångstplatser, samt dragit upp några makrillar, och kanske andra fiskarter brukar en kaffepaus uppskattas. Efter kaffet drar vi några krabbtinor för att komplettera fångsten med krabbor.

 

Om det är bifångster av sjöstjärnor, hövren, hummer, trollhummer samt ibland fisk tas dessa ur burarna försiktigt och återutsätts. Krabborna sorteras på fångstplatsen och de sk glaskrabborna (nyss ömsat skal) återutsätts också.