Om företaget

Smögens Fisketurism är ett familjeägt fisketurismföretag som bedriver skaldjursturism från april till nyår. Företaget bedriver sina aktiviteter med utgångspunkt från Smögen och från sina sjöbodar och bryggor på Hasselösund. Ägaren och skepparen Bo Hansson har mångårig erfarenhet av skaljursfiske i farvattnen kring Smögen, där han varit verksam i olika fiskeanknutna företag och organsiationer sedan 1960-talet. Lite beroende på säsong serveras skaldjur både på bryggan och i sjöbolokalen. Företaget hyr även ut fasta båtplatser vid sin pontonbrygga. Företaget innehar turistfisketillstånd utförädat av Havsmyndigheten.

Tel: 0707-122 883

Mail: fisketurism@telia.com

Länkar

Sotenäs turism

 

Smögenbryggan

 

Sveriges Fisketurismföretagare

 

Smögen.com

 

Makrillvikens vandrarhem


Smögens HavsbadHotell

 

Hotell Fisketången

 

 

 

 

Grunden för företagets aktiviteter bygger på skaldjursfiskets säsongsvariationer. Det tidigare bedrivna hummerfisket startar ju första måndagen efter 20 september och pågår fram till 30 november. Eftersom krabba kan fiskas året runt innebär detta att vi erbjuder skaldjursaktiviteter i form av fiske, tillagning och servering av skaldjur året runt. Vid skaldjurdmiddagarna ingår förutom de egenfiskade arterna naturligvis även andra lokalt producerade produkter från havet.


Den mångåriga erfarenheten av skärgårdsmiljön samt min yrkeskunskap om fiske, kultur och havsmiljö, garanteras en helhetsupplevelse ut över det vanliga av bohusläns natur- och kulturvärlden. Och eftersom ägarens förfäder bedrivit sjöfart/fiske och lotsverksamhet på Bohuskusten i minst 10 generationer, finns i sjöboden bevarade bruksföremål alltifrån 1600-talet.

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Tel: 0707- 122 883

Mail: fisketurism@telia.com

 

GPS-adress:

Latitud:
58.365895

Longitud:
11.238052


Besöksadress:

Sälebådsvägen 18

Smögen